Personvernærklæring

1. Generelt
Søstra til Morten AS ("vi", "oss", "vår") er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder ("du", "din"). Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

2. Personopplysninger som samles inn
Vi samler inn personopplysninger når du:

 • Gjør et kjøp i vår nettbutikk
 • Registrerer en brukerkonto
 • Abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Kontakter oss via kontaktskjema, e-post eller telefon

Typen informasjon vi samler kan inkludere:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Betalingsinformasjon
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av vår nettside

3. Bruk av personopplysninger
Vi bruker dine personopplysninger for å:

 • Behandle dine bestillinger og leveranser
 • Administrere din konto
 • Kommunisere med deg om bestillinger, produkter, tjenester og kampanjetilbud
 • Forbedre vår nettbutikk og vårt tilbud
 • Forebygge eller avdekke svindel
 • Oppfylle våre juridiske forpliktelser

4. Deling av personopplysninger
Vi deler dine personopplysninger kun når det er nødvendig for å:

 • Utføre tjenester gjennom tredjepartsleverandører (f.eks. leveringstjenester, betalingsløsninger)
 • Overholde juridiske krav eller svare på juridiske prosesser
 • Beskytte rettighetene, eiendommen eller vår sikkerhet, våre kunder eller andre

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

5. Lagring og sikkerhet
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål de ble samlet inn for, eller for å overholde lovpålagte lagringskrav. Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse.

6. Dine rettigheter
Under GDPR har du rettigheter som inkluderer:

 • Rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg
 • Rett til retting hvis personopplysningene er feilaktige
 • Rett til sletting av personopplysninger i visse situasjoner
 • Rett til å begrense behandling av dine personopplysninger
 • Rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger
 • Rett til dataportabilitet

For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

7. Endringer i personvernerklæringen
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Vi vil informere deg om vesentlige endringer gjennom vår nettside eller via e-post.

8. Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

Søstra til Morten AS
Vikesågata 1, 4389 Vikeså
post@sostratilmorten.no
tlf:

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 05.11.2023.