Kjøpsbetingelser

Standard kjøpsbetingelser for Søstra til Morten

1. Generelt
Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alle kjøp gjort gjennom Søstra til Morten AS sin nettbutikk. Ved å gjennomføre et kjøp, aksepterer du disse betingelsene.

2. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

3. Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som avgifter, gebyrer og leveringskostnader.

4. Betaling
[Blomsterbutikkens Navn] tilbyr sikre betalingsløsninger gjennom [angitt betalingsmetoder, f.eks., kredittkort, Vipps, faktura]. Betalingen trekkes når bestillingen er bekreftet eller etter annen avtalt betalingsplan.

5. Levering
Levering skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Har selgeren ikke levert varen eller levert den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

6. Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 5.

7. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten gjelder fra den dagen du, eller en tredjepart utpekt av deg (som ikke er transportøren), mottar den siste varen i bestillingen.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss innen 14 dager fra mottak av varen om at du ønsker å angre på kjøpet. Dette må gjøres ved en utvetydig erklæring sendt per post, e-post eller ved å fylle ut og sende standard angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside.

Vær oppmerksom på at angreretten ikke gjelder for følgende typer varer:

  • Varer som forringes raskt eller har kort holdbarhet, slik som ferske blomster og planter.
  • Varer som er klart personlig tilpasset, som spesialtilpassede blomsterbuketter eller produkter som er spesiallaget etter dine spesifikasjoner.
  • Varer som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet for retur, og hvor forseglingen har blitt brutt etter levering.

For varer som ikke er unntatt fra angreretten, skal varen returneres til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra den dagen du informerte oss om din beslutning om å angre på kjøpet. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved retur av varen.

Dersom du benytter deg av angreretten for varer som ikke er unntatt, vil vi refundere alle mottatte betalinger fra deg, inkludert standard leveringskostnader, uten unødig opphold og senest 14 dager fra vi ble informert om din beslutning om å benytte angreretten. Refusjonen vil bli gjennomført med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet.

8. Reklamasjon og garanti
Kjøperen må melde krav til selgeren ved feil eller mangler ved produktet i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Selgeren vil bekrefte mottak og håndtere reklamasjonen så snart som mulig. Selgerens garanti gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

9. Personopplysninger
Søstra til Morten AS behandler persondata i henhold til loven om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne registre.

10. Konfliktløsning
Klager rettes til selgeren innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.